Wplyw wariantu receptora estrogenowego

Quaynor i in. (Wydanie z 11 lipca) opisuje młodą kobietę o opóźnionym okresie dojrzewania i oporności na estrogeny, która miała mutację w genie kodującym receptor estrogenu ? (ESR1). Odkrycia tego pacjenta są podobne do obserwowanych u myszy transgenicznych generowanych przez wprowadzenie bloku transkrypcyjnego do zdolności receptora ? estrogenu do wiązania i aktywowania elementów odpowiedzi na estrogen w DNA (klasyczna regulacja receptora ? estrogenu) w celu zmiany transkrypcji genu docelowego. Te myszy mają nienaruszoną niezależną od estrogenu aktywność (nieklasyczną lub związaną z błoną, aktywność ? receptora estrogenowego) i przypominają fenotyp pacjenta, ponieważ mają niedorozwój gruczołów sutkowych, brak owulacji i zmienioną steroidogenezę. Ponadto, myszy mają prawidłową masę ciała, otyłość, aktywność lokomotoryczną i homeostazę glukozy, podobnie do ustaleń u pacjenta. Dane z tych transgenicznych myszy potwierdzają przypuszczeni a autorów, że nieklasyczna regulacja receptora ? estrogenu jest wystarczająca do ochrony przed fenotypem zespołu otyłości-metabolicznego związanym z całkowitą utratą aktywności receptora ? estrogenu, ale nie jest wystarczająca do uratowania fenotypu niepłodności. Proponujemy odkrycia mysie jako wsparcie początkowych roszczeń autorów i uważamy, że odkrycia te dodatkowo implikują zróżnicowaną rolę klasycznej i nieklasycznej aktywności receptora ? estrogenu w regulacji energii i homeostazy reprodukcyjnej. Deborah J. Clegg, Ph.D. Biff F. Palmer, MD University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX deborah. edu Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 3 Referencje1. Quaynor SD, Stradtman EW Jr, Kim HG, i in. Opóźnione dojrzewanie płciowe i oporność na estrogeny u kobiety z wariantem ? receptora estrogenu. N Engl J Med 2013; 369: 164-171 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Glidewell-Kenney C, Hurley LA, Pfaff L., Weiss J, Levine JE, Jameson JL. Nieklasyczna sygnalizacja alfa receptora estrogenu pośredniczy w ujemnym sprzężeniu zwrotnym w żeńskiej osi rozrodczej myszy. Proc Natl Acad Sci USA 2007; 104: 8173-8177 Crossref Web of Science Medline 3. Park CJ, Zhao Z, Glidewell-Kenney C, i in. Ratowanie genetyczne nieklasycznej sygnalizacji ER? normalizuje równowagę energetyczną u otyłych myszy z mutacją Era-null. J Clin Invest 2011; 121: 604-612 Crossref Web of Science Medline Odpowiedź Autorzy odpowiadają: Podobieństwa między transgenicznymi myszami korespondentów a naszym pacjentem z opornością na estrogen (z obydwoma objawami osłabienia klasycznej sygnalizacji estrogenowej) są ważne, ponieważ potwierdzają znaczenie modeli mysich w badaniu chorób ludzkich. Badania nad transgenicznymi myszami Esr1 i knock-in wskazują, że funkcja receptora ? estrogenu jest ważna nie tylko w rozmnażaniu, ale ma również kluczowe znaczenie w regulacji energii.1,2 Te ważne odkrycia, które byłyby trudne do zbadania u ludzi, mają potwierdzone znaczenie translacyjne, jak pokazano u naszego odpornego na estrogeny pacjenta. Częstość występowania mutacji ESR1 w populacji ogólnej jest nieznana, ale biorąc pod uwagę fenotypy mysie i ludzkie, więcej osób z takimi mutacjami może zostać zidentyfikowanych w przyszłości. Nasze odkrycia potwierdzają istnienie mutacji ESR1 u kobiet, co jest sprzeczne z wcześniejszymi twierdzeniami, że brak funkcji receptora ? estrogenu byłby śmiertelny u kobiet3. Razem, modele myszy i długoterminowa obserwacja naszego pacjenta, jak również nowo zidentyfikowani pacjenci oporni na estrogeny będą ważni w badaniu podłużnych konsekwencji braku klasycznej sygnalizacji estrogenowej. Samuel D. Quaynor, MS Georgia Regents University, Augusta, GA Derek A. Schreihofer, Ph.D. University of North Texas Health Science Center w Fort Worth, Fort Worth, Teksas Lawrence C. Layman, MD Georgia Regents University, Augusta, GA edu Od czasu publikacji artykułu autorzy nie zgłaszają żadnego potencjalnego konfliktu interesów. 3 Referencje1. Glidewell-Kenney C, Hurley LA, Pfaff L, Weiss J, Levine JE, Jameson JL. Nieklasyczna sygnalizacja alfa receptora estrogenu pośredniczy w ujemnym sprzężeniu zwrotnym w żeńskiej osi rozrodczej myszy. Proc Natl Acad Sci USA 2007; 104: 8173-8177 Crossref Web of Science Medline 2. Park CJ, Zhao Z, Glidewell-Kenney C, i in. Ratowanie genetyczne nieklasycznej sygnalizacji ER? normalizuje równowagę energetyczną u otyłych myszy z mutacją Era-null. J Clin Invest 2011; 121: 604-612 Crossref Web of Science Medline 3. Smith EP, Boyd J, Frank GR, i in. Odporność estrogenowa spowodowana mutacją w genie receptora estrogenu u człowieka. N Engl J Med 1994; 331: 1056-1061 [Erratum, N Engl J Med 1995; 332: 131.] Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline (3) [podobne: lekarz sportowy, stomatolog legnica, ginekolog Warszawa ]

[przypisy: zioła na dnę moczanową, citomed torun, kriokomora przeciwwskazania ]