Wadliwa biosynteza cholesterolu związana z zespołem Smitha-Lemli-Opitza

Zespół Smitha-Lemli-Opitza1 jest autosomalnym recesywnym zaburzeniem charakteryzującym się małogłowiem, słabym wzrostem, łatwo rozpoznawalnymi fekultami dysmorficznymi (anteverted novami, opadającymi powiekami i mikrognatą), nieprawidłowościami kończyn (szczególnie syndaktylia palców u nogi, polidaktylia i wysoka częstotliwość cyfrowych grzbietów), zaburzenia narządów płciowych (wnętrostwo i spodziectwo u chorych chłopców), nieprawidłowe funkcjonowanie endokrynologiczne, zaćma, malformacje serca i nerek oraz upośledzenie umysłowe1-5. Przewidywano, że jego częstość występowania wynosi na 20 000,6, z prawdopodobną częstotliwością nośną do 2 procent, 5 i może być drugim najpowszechniejszym autosomalnym zaburzeniem recesywnym w białej populacji Ameryki Północnej, po mukowiscydozie [6]. Przyczyna zespołu nie została jeszcze zidentyfikowana i nie ma testów laboratoryjnych potwierdzających diagnozę ani wykrywających heterozygotyczne nosiciele2. Opisujemy poważną nieprawidłowość w biosyntezie cholesterolu u pięciu pacjentów z zespołem Smitha-Lemli-Opitza. Niezwykle niski poziom cholesterolu (cholest-5-en-3.-ol) był związany z akumulacją prekursora cholesterolu 7-dehydrocholesterolu (cholesta-5,7-dien-3.-ol), a także izomerycznego dehydrocholesterolu. Znaczne podniesienie 7-dehydrocholesterolu powoduje defekt na znanym etapie w biosyntezie cholesterolu i służy jako marker biochemiczny choroby.
Opisy przypadków
Przy urodzeniu pięciu pacjentów (wszyscy byli biali) miało wiele cech i nieprawidłowości kończyn typowych dla zespołu Smitha-Lemli-Opitza, w tym małogłowie, spadziste czoło, widoczne fałdy epicanthal, płaski mostek nosowy, odwrócone guzy i mikrognatia. Wszyscy byli upośledzeni umysłowo. Przebiegi kliniczne trzech dziewczynek były podobne i były niezwykłe w przypadku poważnej niewydolności dziewcząt, co wymagało umieszczenia rurki gastrostomijnej w celu utrzymania odpowiedniego odżywiania. Wszystkie trzy dziewczynki miały prawidłowy kariotyp (46, XX).
Pacjent
Pacjentka 1, dziewczynka, ważyła 3000 g przy urodzeniu; zauważono, że ma ona wrodzoną zaćmę prawego oka, niskie osadzone z tyłu obrócone uszy, poosiową polidaktykę obu dłoni i lewej stopy oraz syndakty- nię drugiego i trzeciego palca obu stóp. Badanie neurologiczne ujawniło zmniejszenie napięcia mięśniowego i niezwykły krzyk. Zmarszczkę usunięto chirurgicznie, gdy miała osiem miesięcy. W wieku jednego roku jej rozmiar i waga były typowe dla niemowląt w wieku od dwóch do czterech miesięcy, a jej rozwój był czteromiesięczny.
Pacjent 2
Rysunek 1. Rycina 1. Pacjent 2, dziesięcioletnia dziewczynka z fekaliami typowymi dla zespołu Smitha-Lemli-Opitza. Pacjentka 2, dziewczynka w wieku 10 lat (ryc. 1), urodziła się po 37-tygodniowej ciąży i ważyła 2900 g. Inne defekty odnotowane przy porodzie to niedorozwój wargowy, zwichnięte biodra i koślawe deformacje stóp. Jej waga przy tym pisaniu wynosi 5 percentyl dla jej wieku, jej wzrost w 50 percentylu dla pięciolatka i obwód jej głowy w 50. percentylu dla dwulatka. Chociaż miała niedociśnienie w okresie niemowlęcym, ma teraz hipertonię z przykurczami zgięciowymi wielu stawów. Nie może mówić, może poważnie zranić się i stać się agresywna
[więcej w: psk1 lublin, ból w lewym podżebrzu, suchy zębodół objawy ]