Odporność na leki przeciw HIV

W artykule w Perspektywie Beyrer i Pozniak (wydanie z 26 na 26 grudnia) sugerują wprowadzenie dolutegrawiru leku o dużej oporności na leki jako rozwiązania ograniczającego pojawiające się zagrożenie lekoopornością u ludzi (HIV) w krajach o ograniczonych zasobach, wraz z realizacją globalnego planu działań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 2 Popieramy to podejście, ale ostrzegamy przed przedstawianiem dolutegrawiru jako magicznej kuli. Skoncentrowanie się wyłącznie na rozwiązaniach medycznych i technicznych może sprzyjać samozadowoleniu, podczas gdy ograniczanie oporności wymaga wielosektorowego podejścia. Istnieją również obawy dotyczące obecnego braku długoterminowych danych z rutynowej praktyki dotyczącej dolutegrawiru.
Po pierwsze, istniejąca wcześniej oporność na szkielet odwrotnej transkryptazy nukleozydowej (NRTI) może potencjalnie prowadzić do tak zwanej funkcjonalnej monoterapii, która może wybierać oporność na dolutegrawir. Po drugie, konieczne będzie zindywidualizowane testowanie oporności u pacjentów z wiremią, aby wykluczyć obecność oporności na dolutegrawir, zapobiegając w ten sposób niepotrzebnym zmianom w schemacie – czynnik krytyczny w świetle ograniczonych opcji sekwencjonowania leków. Po trzecie, wzorce oporności na dolutegrawir mogą się różnić w zależności od podtypów HIV typu (HIV-1) innych niż B.4
Aby osiągnąć trzeci cel wspólnego programu ONZ dotyczącego HIV / AIDS (UNAIDS) (tj. Utrzymująca się supresja wirusa u 90% pacjentów poddanych leczeniu5), uzasadnione są wieloaspektowe interwencje. Takie działania obejmują ciągły nadzór oporności na dolutegrawir, powszechne monitorowanie obciążenia wirusem, zwiększoną przyczepność i utrzymanie retencji oraz niezawodne systemy podawania w celu zapobiegania niedoborom leków.
Seth C. Inzaule, mgr inż.
Tobias F. Rinke de Wit, Ph.D.
Joep Lange Institute, Amsterdam, Holandia

Raph L. Hamers, MD, Ph.D.
Eijkman Oxford Research Clinical Unit, Dżakarta, Indonezja
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
5 Referencje1. Beyrer C, Pozniak A. Odporność na leki przeciw HIV – nowe zagrożenie dla kontroli epidemii. N Engl J Med 2017; 377: 1605-1607.
Darmowa medlina pełnych tekstów
2. Globalny plan działania w zakresie oporności na HIV na lata 2016-2021. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia, kwiecień 2016 r. (Http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204518/1/WHO_HIV_2016.02_eng.pdf).

3. Wijting I, Rokx C, Boucher C, i in. Dolutegrawir jako monoterapia podtrzymująca dla wirusa HIV (DOMONO): badanie II fazy z randomizacją i bez inercji. Lancet HIV 2017; 4 (12): e547-e554.
Crossref Medline
4. Han YS, Mespl?de T, Wainberg MA. Różnice między podtypami HIV-1 pod względem oporności na lek przeciwko inhibitorom integrazy. Infect Genet Evol 2016; 46: 286-291.
Crossref Medline
5. UNAIDS. 90-90-90: Ambitny cel leczenia, aby pomóc w zakończeniu epidemii AIDS. Październik 2014 (http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90-90-90_en_0.pdf).

Beyrer i Pozniak podkreślają zagrożenie premedykacją lekooporności HIV wśród pacjentów rozpoczynających leczenie przeciwretrowirusowe. Istotnie, rozpowszechnienie oporności na nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI) jest alarmująco wysokie1. Jednakże, opór ten nie zwiększył się z 11% do 29% od 2001 r. Na całym świecie, ale raczej pokazał różnice regionalne, z wyższym względnym rocznym przyrostowy wzrost w Afryce Wschodniej (29%) niż w Azji (11%), zgodnie z metaanalizą WHO.1
Aby odpowiedzieć na zagrożenie związane z lekoopornością NNRTI, WHO zaleca, aby kraje, w których częstość występowania oporności na NNRTI przed leczeniem wynosi 10% lub więcej, w trybie pilnym wprowadziły schemat pierwszej linii nie zawierający NNRTI (tj. Dolutegrawir) .2 Jednak pomimo efekt uboczny i skuteczność, monoterapia dolutegrawirem jest suboptymalna, 3 i udokumentowano oporność u niektórych pacjentów otrzymujących dolutegrawir, którzy wcześniej nie byli narażeni na inhibitory integrazy.
Ponieważ kraje z ograniczonymi zasobami przechodzą do dolutegrawiru, krytyczna jest ocena wpływu wcześniej istniejących mutacji NNRTI i monitorowanie wyników leczenia u pacjentów otrzymujących dolutegrawir. Ponadto istotne jest ustalenie wyjściowych polimorficznych profili integrazy w podtypach HIV-1 innych niż B związanych z odpowiedzią na dolutegrawir i prowadzenie ciągłego nadzoru nad pojawiającą się opornością na dolutegrawir.
Silvia Bertagnolio, MD
Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa, Szwajcaria

Michael R. Jordan, MD
Tufts University School of Medicine, Boston, MA
Meg Doherty, MD
Światowa Organizacja Zdrowia, Genewa, Szwajcaria
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
4 Referencje1. Raport na temat oporności na HIV w 2017 r. Genew
[więcej w: kardiolog dziecięcy, lekarz urolog, endometrioza leczenie ]
[patrz też: zioła na dnę moczanową, citomed torun, kriokomora przeciwwskazania ]