Mutant COQ2 w wielofalowym atrofii

Tsuji i jego współpracownicy (wydanie z 18 lipca) informują, że warianty kodujące koenzym Q2 (COQ2) kodują ryzyko atrofii wielu układów. Obserwowali homozygotyczne warianty COQ2 kodujące substytucje M78V i V343A w spokrewnionej japońskiej rodzinie z podtypem wieloukładowym zaniknięcia p i odnotowali związek między V343A i sporadyczną atrofią wielu układów (częstość występowania mniejszych alleli [MAF], 4,8% przypadków vs. 1,6% kontroli, iloraz szans, 3,05, przedział ufności 95%, 1,65 do 5,85). Jednak autorzy błędnie wyznakowali zmienność ludzkiego COQ2 od czwartego kodonu start ATG w eksonie 1, który koduje najmniejszą izoformę białka i nie funkcjonalnie uzupełnia mutanta Coq2-null drożdży.2 Na podstawie Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej (NCBI) ) Sekwencja odniesienia (NM_015697.7), M78V powinna być oznaczona jako COQ2 c.382A ? G (p.M128V), a V343A powinna być oznaczona c.1178T ? C (p.V393A). Sekwencjonowaliśmy COQ2 u 299 koreańs kich osób z atrofią wielonarządową i 365 niezmienionych koreańskich osób i obserwowaliśmy heterozygotyczne COQ2 c.320G ? C (kodujące p.S107T) i c.382A ? T (kodujące p.M128R) u 2 pacjentów z sporadyczną wielokrotnością -system atrofii; COQ2 c.1178T ? C (p.V393A) nie był związany z atrofią wielu układów (MAF, 2,7% przypadków vs. 2,6% kontroli). Wyzwaniem jest pogodzenie recesywnego połączenia homozygotycznych mutacji COQ2 w rodzinnym zaniku wielosystemowym z heterozygotycznym, przypuszczalnie dominująco-negatywnym związkiem w sporadycznym atrofii wielu układów. Z całym szacunkiem sugerujemy, aby Tsuji i jego koledzy ponownie zastanowili się, czy zmiany w COQ2 stanowią czynnik ryzyka atrofii wielu układów. Genomowe multiplikacje 6,4-Mb locus telomeru SNCA do COQ2 były wcześniej zamieszane w parkinsonizm i atrofię wielonarządową3; należy uwzględnić analizę liczby kopii powiązanych loci lub analizę genomewidów. Beom S. Jeon, MD Seou l National University, Seul, Korea Południowa ac.kr Matt J. Farrer, Ph.D. Stephanie F. Bortnick, B.Sc. University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada for Korean Canadian Alliance on Parkinson s Disease and Related Disorders Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 3 Referencje1. Zintegrowana wieloczynnikowa współpraca badawcza. Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej atrofii wielu układów. N Engl J Med 2013; 369: 233-244 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Lopez-Martin JM, Salviati L, Trevisson E, i in. Mutacja mutacji genu COQ2 powoduje defekty syntezy bioenergetycznej i de novo pyrimidine. Hum Mol Genet 2007; 16: 1091-1097 Crossref Web of Science Medline 3. Ross OA, Braithwaite AT, Skipper LM, i in. Genetyczne badania nad mnożeniem alfa-synukleiny i parkinsonizmem. Ann Neurol 2008; 63: 743-750 Crossref Web of Science Medline Tsuji i współpracownicy zidentyfikowali jedną złożoną mutację het erozygotyczną i jedną mutację homozygotyczną w COQ2 w dwóch multipleksowych rodzinach japońskich z atrofią wielu układów. Gen koduje parahydroksybenzoesan-poliprenylotransferazę, enzym niezbędny do biosyntezy koenzymu Q10 (COQ10). Autorzy opisali również heterozygotyczne zmiany sekwencji w COQ2 w sporadycznych przypadkach atrofii wielu układów. Bezpośrednio oceniliśmy związek tych przypuszczalnych patogennych wariantów z chorobą w dużej europejskiej grupie 788 osób z atrofią wielonarządową, 1900 osób z chorobą Parkinsona i 600 osobami nie dotkniętymi chorobą. Znaleźliśmy dwa z opisanych wariantów w genie COQ2, S347C (określanym przez Tsuji i współpracowników jako S297C) i V393A (określane przez Tsuji i współpracowników jako V343A), u pacjenta, każdy w kohorcie pacjentów z chorobą Parkinsona i znalezionych wariant P157S (określany przez Tsuji i współpracowników jako P107S) u nie dotkniętej chorobą osoby. Nie zaobserwowaliśmy żadnego z wariantów opisanych przez Tsuji ego i współpracowników w europejskiej kohorcie pacjentów z atrofią wielu układów, sugerując, że te warianty są specyficzne dla populacji. Manu Sharma, Ph.D. Hertie Institute for Clinical Brain Research, Tübingen, Niemcy manu. -tuebingen.de Gregor Wenning, MD Innsbruck Medical University, Innsbruck, Austria Rejko Krüger, MD Niemieckie Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych w Tübingen w Niemczech dla grupy badań nad europejskim zespołem zaniku wielu układów (EMSA-SG) Członkowie konsorcjum EMSA-SG są wymienieni w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem niniejszego listu na stronie. Drs. Sharma, Wenning i Krüger w równym stopniu przyczynili się do tego listu. Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Przyczyna zaniku wielu układów jest niejasna Istnieją doniesienia o związku między chorobą a wariantami w SNCA, gen kodujący ?-synukleinę, 1-3 oraz Tsuji i współpracownicy zgłaszają [podobne: leczenie niepłodności Warszawa, diabetolog, Warszawa ginekolog ]

[przypisy: suchy zębodół, ewa bilewska, choroby monogenowe ]