Indukcja choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi jako immunoterapii w nawrotowej przewlekłej białaczce szpikowej cd

Szpik kostny otrzymano od większości pacjentów dwa tygodnie przed pierwszą infuzją i od dwóch do ośmiu tygodni po ostatniej infuzji w celu oceny odpowiedzi zgodnie z morfologicznymi, cytogenetycznymi i molekularnymi kryteriami genetycznymi. Ostry GVHD oceniano na czterostopniowej skali (na której wskazuję łagodną chorobę i ciężką chorobę IV), a przewlekłą GVHD sklasyfikowano jako ograniczoną lub rozległą, jak opisano wcześniej18, 19. Wykonano biopsje skóry lub wątroby, gdy były wskazane do potwierdzenia GVHD. Wszyscy pacjenci z ostrą GVHD początkowo byli leczeni doustnym predn...

Zastąpienie korzenia aortalnego autoprzeciwcem płucnym u dzieci i młodych dorosłych z chorobą zastawki aortalnej ad

Najczęściej wskazywaną operacją była zastawka dwupłatkowa, obecna u 23 pacjentów. Większość tych zaworów była silnie zwapniała; dwóch z tych pacjentów miało również tętniaki aorty wstępującej, które zastąpiono przeszczepami dakronowymi. Czterech pacjentów miało niedomykalność zastawki aortalnej spowodowaną chorobą reumatyczną serca, u trzech wystąpiło infekcyjne zapalenie wsierdzia, a u trzech wystąpiła niewydolność uprzednio wprowadzonej bioprotezy świń lub zastawki mechanicznej. Jeden z 33 pacjentów wcześniej poddany balonowej plastyki zastawek, a 8 przeszło jed...

Zarządzanie ostrym złamaniem biodra

Bhandari i Swiontkowski, w swoim ostatnim przeglądzie (wydanie 23 listopada), opisują aktualne dowody dotyczące operacyjnego i okołooperacyjnego leczenia ostrych złamań szyjki kości udowej.
Dowody potwierdzające stosowanie bisfosfonianów po złamaniu biodra dotyczą w szczególności kwasu zoledronowego, który po podaniu dożylnym od 2 do 12 tygodni po złamaniu szyjki kości udowej okazał się związany ze znacznie większym wzrostem masy kostnej i mniejszym ryzykiem kolejne złamania i śmierć niż placebo
Istnieją również dowody na to, że podawanie denosumabu nie opóźni...

ROZPOZNANIE I ROKOWANIE W CHOROBACH WATROBY I UKLADU ZÓLCIOWEGO

Według naszej wiedzy jest to największa seria pacjentów z autoprzeszczepami płucno-korzeniowymi, u których wykonano sekwencyjne pomiary tych wymiarów i półilościowe oszacowanie stopnia niedomykalności zastawki aortalnej. Sievers i wsp.17 nie zaobserwowali znaczącego wzrostu średnicy siedmiu autoprzeszczepów korzeni płucnych na poziomie spo- czynkowym u dorosłych pacjentów, średnio 12,5 . 7 miesięcy po operacji. Elkins i wsp. 12 przeprowadzili sekwencyjne pomiary autoprzeszczepów u 13 z ich 22 pacjentów, z których wszyscy byli dziećmi. Średni czas obserwacji 21 pacjentó...

Najnowsze zdjęcia w galerii rejestracjamedyczna:

331#przeszczep przeciwko gospodarzowi , #mięsak kaposiego , #sildenafil bez recepty , #choroby monogenowe , #szarłat spożywczy , #laryngolog w dublinie , #nfz kielce przeglądarka skierowań , #przywileje honorowych dawców krwi , #magnesy neodymowe allegro , #nfz kielce skierowania ,