Schematy indukcji zapalenia naczyn zwiazanego z ANCA

W 18-miesięcznym badaniu kontrolnym dotyczącym Rituximabu w badaniu ANCA-Associated Vasculitis (RAVE), Specks i in. (Wydanie sierpnia) zgłosiło brak równości w podawaniu dożylnym rytuksymab (375 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała podawanej co tydzień przez 4 tygodnie) w porównaniu z doustnym cyklofosfamidem (codziennie), po którym następuje azatiopryna. Całkowita remisja utrzymywała się u 39% pacjentów w grupie leczonej r...

Eltrombopag do leczenia przewlekłej, idiopatycznej trombocytopenicznej Purpury czesc 4

Czterech pacjentów osiągnęło liczbę płytek krwi 200 000 lub więcej na milimetr sześcienny, ale nie zostali oni wycofani z badania: jeden w grupie otrzymywał 30 mg eltrombopagu, jeden w grupie otrzymującej 50 mg, a dwa w grupie otrzymującej 75 mg. Tych czterech pacjentów zostało więc zaliczonych do liczby kończącej badanie. Zdarzenia niepożądane prowadzące do wycofania się z badania były następujące: grupa placebo - toks...

Eltrombopag do leczenia przewlekłej, idiopatycznej trombocytopenicznej Purpury ad 5

Najczęstsze przyczyny niekwalifikowalności to liczba płytek krwi 30 000 lub więcej na milimetr sześcienny (18 pacjentów) i wycofanie zgody przed randomizacją (7 pacjentów). Mediana wieku włączonych pacjentów wynosiła 50 lat; 62% stanowiły kobiety, a 79% - białe (tabela 1). Czterdzieści siedem procent pacjentów poddano splenektomii, 32% otrzymywało jednocześnie leki na ITP, a 48% miało liczbę płytek krwi 15 000 lub mniej n...

Badanie przesiewowe pod kątem toksoplazmozy noworodków

W badaniach przedklinicznych stwierdzono powstawanie zaćmy u gryzoni, ale nie u psów, a zatem pacjentów poddawano ocenie okulistycznej przed leczeniem, pod koniec leczenia i 6 miesięcy po ostatniej dawce badanego leku. Niezależny komitet ds. Bezpieczeństwa dokonał przeglądu ustaleń dotyczących oka. Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Deklaracji Helsińskiej, wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej oraz lokalnymi przepisami i r...

Najnowsze zdjęcia w galerii rejestracjamedyczna:

331#szarłat spożywczy , #laryngolog w dublinie , #nfz kielce przeglądarka skierowań , #przywileje honorowych dawców krwi , #magnesy neodymowe allegro , #nfz kielce skierowania , #lek do inhalacji bez recepty , #przeglądarka skierowan , #nfzkielce , #przeglądarka skierowań nfz ,