Eltrombopag do małopłytkowości u pacjentów z marskością wątroby związaną z wirusowym zapaleniem wątroby typu C ad 8

W naszym badaniu 30 z 45 pacjentów, którzy mieli odpowiedź na eltrombopag, ze wzrostem liczby płytek krwi do 70 000 lub więcej na milimetr sześcienny (lub . 100 000 na milimetr sześcienny) podczas początkowej fazy leczenia, ukończyło pierwsze 12 tygodni leczenia. leczenie przeciwwirusowe peginterferonem, w którym to czasie kontynuowano stosowanie eltrombopagu; konkretnie, 65% osób otrzymujących 75 mg eltrombopagu i 53% osób otrzymujących 50 mg eltrombopagu ukończyło pierwsze 12 tygo...

Schematy indukcji zapalenia naczyn zwiazanego z ANCA

W 18-miesięcznym badaniu kontrolnym dotyczącym Rituximabu w badaniu ANCA-Associated Vasculitis (RAVE), Specks i in. (Wydanie sierpnia) zgłosiło brak równości w podawaniu dożylnym rytuksymab (375 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała podawanej co tydzień przez 4 tygodnie) w porównaniu z doustnym cyklofosfamidem (codziennie), po którym następuje azatiopryna. Całkowita remisja utrzymywała się u 39% pacjentów w grupie leczonej rytuksymabem iu 33% pacjentów w grupie porównawczej. W po...

Eltrombopag do małopłytkowości u pacjentów z marskością wątroby związaną z wirusowym zapaleniem wątroby typu C ad

Lek oddziałuje z domeną przezbłonową receptora trombopoetyny i indukuje proliferację i różnicowanie megakariocytów, aw rezultacie wzrost produkcji płytek. W przedklinicznych i wczesnych badaniach klinicznych wykazano, że terapia eltrombopagem stymuluje proliferację i różnicowanie megakariocytów oraz powoduje zależne od dawki zwiększenie liczby płytek krwi u szympansów i ludzi.11-14 Eksperymenty ex vivo z płytkami krwi od ludzi i badania in vivo zdrowych osób wykazano, że leczeni...

Komplikacje: Notatki chirurga o niedoskonałej nauce

Ustawa o bezpieczeństwie i zapobieganiu igłom (NSPA) (HR 5178) została podpisana w dniu 6 listopada 2000 r.1 Wymagało od pracodawców udostępnienia pracownikom, którzy są narażeni na kontakt z patogenami przenoszonymi drogą krwi, urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, w celu włączenia pracowników te urządzenia, aby przeglądać plany kontroli narażenia co najmniej raz w roku, aby upewnić się, że odzwierciedlają postępy w technologii bezpieczeństwa ostrymi narzędziami oraz ab...

Najnowsze zdjęcia w galerii rejestracjamedyczna:

331#choroby monogenowe , #szarłat spożywczy , #laryngolog w dublinie , #nfz kielce przeglądarka skierowań , #przywileje honorowych dawców krwi , #magnesy neodymowe allegro , #nfz kielce skierowania , #lek do inhalacji bez recepty , #przeglądarka skierowan , #nfzkielce ,